Bakgrund

Boende på landsbygd bör ha minst lika stort behov av bredband som boende i tätorter. När marknaden inte vill och statens pengar inte räcker till måste man ta saken i egna händer om man på landsbygen skall få tillgång till bredband med hög överföringskapacitet där både Internet, telefoni och TV kan samsas. Idag har mer än 600 byar i Sverige byggt sitt egna nät som har kopplats ihop med stamnätet. Genom att bilda ekonomiska föreningar har byinvånare genom eget arbete och ibland med stöd av stat och kommun lyckats få fiber till hemmet vilket innebär att de har en framtidssäkrad bredbandsinfrastruktur med obegränsad kapacitet. 

När elektrisiteten letade sig ut på landsbygden så var det samma sak, elföreningar på landsbygden bildades för att hålla nere, och fördela kostnaderna på så många som möjligt.

En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Med tillgång till bredbandsbaserade tjänster har fler människor möjlighet att bo och arbeta på landsbygden på samma vilkor som invånare i städerna. 

 

Varför fiber?

Bredband med fiber ända fram till bostaden är en framtidssäker infrastruktur. Då kan man vara säker på att det är möjligt att få tillgång till både dagens och morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, HDTV, telefoni, utbildning, hemsjukvård och framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka. Denna förbindelse gör också att vi slipper vara beroende av den fasta telenätet. Telia/Skanova kan när som helst bedöma att våra telefoner är olönsamma och då klippa telefonkablarna. Detta händer redan nu i vissa glesbygdsområden.

Den maximala överföringshastigheten i en fiberkabel sattes på våren 2011 av en grupp tyska och danska forskare till 10,2Tbit/s över en sträcka av 29km. Den vanligaste överföringshastigheten för ett Bredband via fiber under 2011 var 100Mbit/s. Det innebär alltså att en fiberkabel har kapacitet att betjäna 100 000 bredbandsabonnemang á 100Mbit/s - samtidigt! Det som begränsar hastigheten är utrustningen som sitter i var ände på kabeln, inte fiberkabeln i sig. Detta borgar för att fiber är en framtidssäker teknik.

 

Men mobilt bredband då?

För bara ett par år sedan var internet via mobiltelefonen någonting dyrt, långsamt och svårtillgängligt. Idag går det att nå 1 Mbit/s eller mer i 3G-näten som uppgraderats till turbo-3G, även i Mjäldrunga. Via speciella mobila bredbandsabonnamang går det dessutom att surfa mobilt för en fast månadskostnad. Även om många idag har problem med täckning och låga hastigheter är mobilt bredband ett alternativ att räkna med och något som har framtiden för sig.

Nästa steg, 4G som klarar hastigheter på upp till 100 Mbit/s i storstäderna finns nu. Det kommer säkerligen att dröja ett bra tag innan 4G når våra bygder, men för fem år sedan var det nog få som trodde att 3G och framförallt det snabbare turbo-3G, skulle vara något tillgängligt utanför storstädernas stadskärnor. Nu med facit i hand vet vi. Det finns, och det fungerar. Men det är fortfarande ganska dyrt att använda och det har begränsningar i form av hur mycket det får användas per månad. Vad beträffar 4G så kräver det ett tätare nät av master för att kunna leverera dessa hastigheter. Innanför vallgraven i Göteborg sitter inte mindre än 7 master för att klara att leverera. Om inte kundunderlaget i Mjäldrunga skulle explodera så finns inte ekonomi i att bygga ut 4G hos oss. Dessutom kräver masterna i sig tillgång till fiber för att kunna förmedla dessa hastigheter.

Den som storsurfar mobilt riskerar att få hastigheten sänkt till en bråkdel eller betala dryga tilläggsavgifter för att ha överutnyttjat sitt mobila bredband. Inom överskådlig tid kommer sannolikt det fasta bredbandet till ett hushåll att vara det snabbaste och billigaste att använda utan att behöva tänka på begränsningar i användandet. 

Telias snabbaste mobila bredband, eller som dom själva säger:
"Störst, bäst och snabbast. Surf de lux." såg den 2011-10-14 ut så här: 

screenshot001.jpg

För 499kr/månad får man alltså ett hastighetslöfte på 10Mbit/s och lov att tanka ner 30GB innan hastigheten stryps. Om man skulle komma upp i 80Mbit/s och utnyttja det fullt ut skulle 30GB vara nedladdat på knappt en timme. Allt detta givetvis under förutsättning av det finns täckning för 4G i aktuellt område. Därför är detta inget problem i Mjäldrunga.