Aktuellt

2018-03-10
Årsmöte i Mjäldrunga Fiberförening

Måndag den 19 mars kl 19:00 håller vi årsmöte för fiberföreningen i Mjäldrunga skola.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

2017-03-21
Årsmöte i Mjäldrunga Fiberförening

Måndag den 10 april kl 19:00 håller vi årsmöte för fiberföreningen i Mjäldrunga skola.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

2016-02-28
Årsmöte i Mjäldrunga Fiberförening

Måndag den 14 mars kl 19:00 håller vi årsmöte för fiberföreningen i Mjäldrunga skola.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

2015-05-23
Idag har fiberföreningen plöjt fiberslang till ytterligare en fastighet i området. Fastigheten har bytt ägare sedan nätet byggdes och den nya ägaren önskade ansluta sig till nätet. Eftersom nätet från början är byggt med en överkapacitet för att kunna ansluta samtliga fastigheter i området så är det inget praktiskt problem, men nu finns inget bidrag att söka så kostnaden för att ansluta fastigheten blir givetvis högre än för dom som valde att ansluta sig initialt.

2014-05-30
Falbygdens Energi meddelar att dom har för avsikt att bryta strömmen till Mjäldrunga skola Onsdagen den 4 juni mellan kl 09:30 och 13:00 p.g.a arbeten i högspänningsnätet. Det innebär att vårt fibernät kommer att ligga nere under samma period. Fibernätet skall starta upp per automatik men räkna med ca 30 min ytterligare innan allt är igång.

2014-04-13
Nu har Mjäldrunga varit uppkopplat i drygt ett år. I princip har fibernätet och tjänsterna fungerat helt utan problem. Det firar Telia med att slänga in ytterligare 8 programbibliotek i kanalpaket "Lagom" vilket ingår hos oss. Tryck på "Meny" och sedan "Programbibliotek" för att kolla in program på kanalerna nedan.

2014-02-16 Årsmöte i Mjäldrunga Fiberförening
Torsdag den 6 mars håller vi årsmöte i fiberföreningen.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Välkomna!

2014-02-15
Den så kallade Fibervägen i Mjäldrunga.


En analog skogsväg, men en digital motorväg.

Nytt användningsområde för antennfästet.


Lämplig placering för väderstation.

2013-07-01 - Vardagen har infunnit sig
Nu har vårt nät levererat tjänster till föreningens medlemmar i tre månader och har fungerat ytterst väl. Tjänsterna som levereras av Telia (TV, Telefon och Bredband) har fungerat 100-procentigt frånsett att några medlemmar fick problem med överföringen av den fasta telefonin från koppar till fibernätet, men det avhjälptes relativt snabbt.
Nu när det största arbetet med vårt nät är klart kommer även uppdateringen av denna sida att avta. Det kan vara värt att påminna om de kontaktvägar vi har mot Telia om något problem eller frågor uppstår om tjänsterna.

Support - 020-240250
Kundtjänst - 020-755766
Support används för felanmälan och hjälp av teknisk karaktär.
Kundtjänst är till för beställningar och frågor av mer administrativ art.

För frågor i övrigt, har du kanske dragit in fiber men ännu inte köpt tjänster eller bor du i Mjäldrunga och saknar fiber - kontakta någon i styrelsen.

2013-05-02 - Femte generationens mobilnät
Trots att 4G-nätet knappt har byggts klart talar nu forskarna om nästa generations mobilnät, 5G. Anledningen är att det börjar bli ont om utrymmet i nuvarande mobilnät med det kraftigt ökade användandet av smarta mobiler och läsplattor. Vid tidigare uppgraderingar av mobilnäten har det rent tekniskt gått till så att fler basstationer har satts upp, i master och på hustak. Alla dessa krävde fiberanslutning för att kunna leverera. För att klara den ökande mobilanvändningen behövs nu ännu fler basstationer, men denna gång tänker forskarna i andra banor. Ett tänkbart scenario är att basstationerna blir mer av var mans egendom, att dom placeras i de lokaler där vi arbetar och bor, för att komplettera de master som idag finns. Att förtäta masterna ändå mer är inte rationellt. Basstationerna kommer då att fungera mer som WiFi-näten som många av oss har i hemmet, där telefoner och datorer automatiskt kopplar upp sig trådlöst för att få internetförbindelse. Skillnaden i 5G-nätet är att man även kommer att få mobiltäckning i hemmen. Men precis som med 4G kommer basstationerna i 5G att behöva fiberanslutning för att kunna leverera. Rent krasst behövs alltså först en fiberanslutning för att få tillgång till bättre mobiltäckning och snabbare mobilt bredband. För områden som saknar fiber kan detta leda till att man även kommer att stå utan femte generationens mobilnät.
SR Vetandets värld

2013-04-27
Nu har nätet snart varit igång i en månad och på det stora hela har det fungerat väldigt bra. Internet och digital-TV har fungerat i princip felfritt från början. Däremot har det varit lite mer problem med överföringen av den fasta telefonin. Detta var något som andra fiberföreningar före oss har upplevt som det stora bekymret så det kom inte direkt som en överraskning. Problemet ligger i att våra smartboxar automatiskt skall uppdateras efter att telefonen är överförd från kopparlinan till fibern. Detta fungerar inte alltid. Resultatet blir att vare sig kopparledningen eller fibern fungerar för telefonin. Av någon anledning kan Telia inte se och åtgärda detta under första dygnet, men efter 24 timmar är det en enkel sak för dom att fixa. Följden blir att det under ett dygn blir tyst i luren. Telia ser dock inte detta per automatik utan vi får ringa och stöta på.

De nummer vi skall använda oss av vid kontakt med Telia är:
Support - 020-240250
Kundtjänst - 020-755766
Support används för felanmälan och hjälp av teknisk karaktär.
Kundtjänst är till för beställningar och frågor av mer administrativ art.

2013-04-02
NU GÅR DET MED LJUSETS HASTIGHET I MJÄLDRUNGA!

bbkollen.jpg

Driftsättningen har idag startat med 6 fastigheter. Efter en del problem initialt har arbetet sedan löpt på mycket bra, och vi räknar med att ha kört igång samtliga fastigheter på onsdag nästa vecka.

2013-03-25
Ändrad start av igångkörning till tisdag 2 april!
6 till 8 fastigheter kommer att installeras per dag. Mer info kommer i brevlådan hos berörda.

2013-03-21
Vi har nu fått bekräftat att fastigheter i vårt nät kommer att köras igång med start den 4 april. Detta kommer att gå till så att en tekniker från NEA/Imtech (på uppdrag av Telia) kommer att besöka varje fastighet. Med sig har han den utrustning som vi kommer att behöva, bestående av en fiberkonverterare, en "smartbox" och två digitaltv-boxar. På plats kommer han att koppla ihop detta och starta upp utrustningen för att se att allting fungerar. Han kommer inte att dra några kablar i huset, utan kontrollen görs vid det invändiga fiberuttaget som var och en har satt upp själva. Teknikern kommer att ha med sig en egen tv för att provköra digitaltv'n.
Det beräknas ta ett par veckor innan samtliga fastigheter har fått besök. Vi kommer att skicka ut en lista som visar vilken dag respektive fastighet kommer att få besök. NEA kommer också att lappa några dagar i förväg. Det är oerhört viktigt att man är hemma, eller ser till att någon låser upp för att släppa in teknikern på den dag som man får tilldelat för att detta skall fungera så snabbt och smärtfritt som möjligt!

2013-03-09
Vi har ansökt om Ledningsrätt hos Lantmäteriet för vårt nät. Detta för att säkra möjligheten att nyttja och underhålla nätet för överskådlig framtid. Markupplåtelseavtal har tecknats med samtliga markägare vars mark vi har plöjt ned slang på, men för att säkerställa att de rättigheter och skyldigheter förening respektive markägare har också skall gälla vid ägarbyte underlättar en Ledningsrätt. Vi har inte sökt Ledningsrätt för den sträckan fram till varje fastighet där husägaren och markägaren är den samma och slangen enbart betjänar denna fastighet.Slang

Innan denna Ledningsrätt kan vinna laga kraft kommer Lantmäteriet att kalla samtliga sakägare till ett sammanträde, som kommer att hållas i Mjäldrunga Skola Onsdagen den 10 april kl 16:00. Detta sammanträde kommer att hållas gemensamt för Mjäldrunga Fibers nät och Herrljunga Elektriskas nät från Mossbacken till gränsen mot Eriksberg.

2013-03-08
Herrljunga Elektriska är nu klara med fiberblåsningen i hela vårt nät. Detta har gått mycket bra, enbart ett stopp som har behövt åtgärdas. Stoppet var på den sträcka där vi hade absolut sämst markförhållande och kom inte direkt som en överraskning. Bosse fick dock göra en utryckning med grävmaskinen och bända upp stenarna för att komma åt att byta den slangbit som hade fått stryk.Slang

Herrljunga Elektriska har börjat att sätta fasadboxarna. Nu återstår fibersvetsning i kopplingsskåpen och fasadboxarna sen är Mjäldrungas fibernät klart!

2013-02-28
Telia har idag meddelat att deras utrustning i noden kommer att vara på plats och driftsatt 2013-04-03. När och hur utrustningen till varje fastighet kommer vet vi idag inte, men information kommer upp här så fort vi får den.
Det goda vädret håller i sig och Herrljunga Elektriska har denna veckan blåst fiberkabel den sista biten fram till husen. Går det bra kommer detta att vara avklarat under nästa vecka, och efter det kommer fasadboxarna att monteras och den invändiga och utvändiga fiberkabeln att svetsas ihop.

2013-02-21
Det går bra för Herrljunga Elektriska, dom har nu blåst fiber mellan nästa alla kopplingsskåp i vårt område, totalt 21 st. Om väderprognoserna håller och det blir plusgrader under nästa vecka kommer fiberblåsningen fram till varje fastighet att påbörjas.

2013-02-13
Vi har i veckan fått besked från Telia att deras inkoppling av vårt nät har försenats något. Nu är det preliminärt månadsskiftet mars/april som gäller för att tända upp nätet. Detta hänger ihop med den installation Telia måste göra i Herrljunga för att leverera tjänsterna i vårt nät.

2013-02-03
I veckan har den sista uppmärkningen av slangar i vårt nät utförts. Olika system hade använts vid plöjningen och viss befintlig kanalisation var osäker varför Bosse och Rune medelst traktormonterad kompressor åkte runt mellan kopplingsskåpen (21st i vårt nät) för att reda ut och märka upp vissa slangar.

Skåp
Uppmärkt kopplingsskåp i Långö. Omärkta slangar är för framtida bruk.

Samtidigt håller Herrljunga Elektriska på att svetsa stamfibern fram till nodpunkten vid skolan, och har även påbörjat svetsning av fiber från noden och ut i vårt nät. Varje fiber är flera gånger smalare än ett hårstrå, och det är 96 fibrer att skala och svetsa, i rätt ordning, så det tar sin tid.

Tält
Tält för fibersvetsning i Torp.

2013-01-17
I vanliga fall så nyttjar fiberkabeltillverkarna vinterhalvåret till att bygga upp lager med kabel. Men eftersom det byggs fibernät med hög frenesi runt om i landet så går fiberkablarna åt lika fort som dom hinner tillverkas. Det har inneburit att det nu är leveranstid på vissa kablar, något som vi dessvärre har blivit drabbade av. Den kabel som vi saknar är den som skall gå mellan fasadboxen och det invändiga fiberuttaget, och den behöver vara på plats innan Herrljunga El börjar att blåsa och svetsa fiber i vårt nät. Senaste beskedet är att dessa kablar skall levereras 2013-02-01.

2012-12-20
Mjäldrunga Fiber har i veckan beslutat att köpa Herrljunga Elektriska AB för att färdigställa vårt fibernät. HE lämnade den mest fördelaktiga offerten på arbetet som till största del består av att blåsa och svetsa fiberkabel i vårt nät. Arbetet kommer att påbörjas så snart vädret tillåter, så nu hoppas vi att vintern har brutit nacken av sig.

2012-12-10
Trots att Kung Bore har varit fullt upptagen har nu även arbetet med att sätta dom sista kopplingsskåpen och kompletteringar mot de sista fastigheterna genomförts utan större problem. Nu är kanalisationen i stort sett klar för fiberblåsning.

2012-12-02-122502.jpg

2012-12-02-114501.jpg

2012-12-01-092627.jpg

2012-12-01-125031.jpg

2012-12-01-125731.jpg

2012-12-08.jpg

2012-12-08-123553.jpg

 

2012-11-21
I tisdags plöjdes det sista av vårt spridningsnät med stor maskin. Efter en riktig kämpainsats har vi nu plöjt drygt 7km på lika många dagar. Nu fortsätter arbetet med att sätta kopplingsskåp och sy ihop delarna i vårt område innan fiberblåsningen kan påbörjas.

2012-11-15
Plöjningen går fortsatt utan några större problem. Vi har hittills plöjt ca 950m per dag i snitt. Imorgon räknar vi med att ha kommit igenom etapp 2 för att i nästa vecka ta oss an den sista etappen mellan Lindåsen och Slättered. Det höga tempot gör att flitens lampa får lysa upp kvällen för Jens som sätter ut elkablar som korsar vår fiberdragning.

2012-11-14
Idag har plöjning fortsatt med ungefär lika gott resultat som tidigare dagar. Plöjningen är nu klar i Hökagården, Skogsbo och Ebbarp och pågår i byn på norra sidan av landsvägen.


Tryckning under skyddsvärda stenmurar.

2012-11-13
Arbetet med slangplöjning håller fortsatt ett högt tempo, under dagen har ca 900m slang plöjts ner och vi är en bit in i etapp två. En stor anledning till att vi kan hålla detta tempo är den förpatrull på 5-6 man som gör ren väg för grävmaskinen genom att plocka ner stängsel, rulla ut slang, röja buskage och gräva fram el, tele och andra ledningar som ligger i plöjningens väg. Ett strong insats görs även av utsättarna av el och tele som får ligga i.

2012-11-13-141917.jpg

2012-11-13-131718.jpg
Förpatrullen

 

2012-11-12
Idag körde vi igång med plöjningen av vårt nät med hjälp av Falks Markentreprenad AB och en av deras större maskiner. Trots framkörning och uppstart imorse har vi under dagen plöjt drygt 1000m! Vi startade i Tokarp och imorgon förmiddag räknar vi med att vara klara i Tubbarp för att fortsätta i city.

2012-11-07
Idag har ytterligare ett skåp kommit på plats efter en gedigen insats av
Grävmaskinist Bosse & Spadtekniker Magnus.

img-20121107-wa0000.jpg

 

2012-11-06
Nu är det återigen dags för stormöte i Mjäldrunga Fiber! Detta kommer att gå av stapeln Måndag den 26 november kl 19:00 i Mjäldrunga Skola.
På detta möte kommer Lennart Hallgren från Telia att närvara för att visa hur deras koncept för fiberföreningar ser ut.

Herrljunga Elektriska har nu plöjt sig genom Mjäldrunga och fortsätter i Eriksberg. Förra veckan nådde så fiberkabeln fram till Mjäldrunga. En kabel med diameter på ca 8mm som innehåller 96 enskilda fiberledare som var och en, i teorin skulle räcka för att förse hela Mjäldrunga med HD-TV, bredband och telefon. Varje fastighet kommer att få ett eget fiberpar som kommer att ge fullt tillräcklig kapacitet för överskådlig framtid, till en kostnad och stabilitet som är oöverträffad. 

fiber-1.jpg

 

fiber-2.jpg
Mellan tummen och pekfingret 12 enskilda fiberledare med olika färgkodade skyddshöljen.

Den 12 november drar så plöjningen av vårt egna nät igång. Som framgår nedan kommer plöjningen att utföras i tre etapper med start i Tokarp och slut i Skällared. Vår förhoppning är att plöjningen skall vara klar till Jul. Detta givetvis under förutsättning att vintern inte blir allt för sträng och att arbetet kan flyta på utan hinder. För att det senare skall fungera krävs att vi alla hjälps åt för att göra fri väg framför grävmaskinen och hjälper till med återställningen efteråt. Detta betyder emellertid inte att vi kommer att kunna se Kalle Anka via fibern i år. Herrljunga Elektriska och Telia kommer att tända upp fibernätet den 1 mars 2013. Då kommer vi att kunna köra igång vårt nät. Men som sagt, det beror till del på vilket humör Kung Bore kommer att vara på i vinter.

 

2012-10-25
Nu är ekipaget för slanghantering klar. Slang och skåp är levererade, nu återstår "bara" att röja väg för grävmaskinen så att vi kan köra igång med full fart när det är dags att plöja.

2012-10-25-173847.jpg

 

Området är uppdelat i tre etapper som visar i vilken ordning vi kommer att gå fram. Etapp 1 kommer att bli mellan Tokarp och Tubbarp. Etapp 2 är i city, från Skogsbo till Rådan och etapp 3 går mellan Lindåsen och Skällared. 

screenshot229.jpg

 

2012-10-23
Mjäldrunga Fiber har idag beslutat att anlita Falks Markentreprenad AB som entreprenör för att plöja den fiberslang som bildar vårt spridningsnät. Företaget har en stor erfarenhet av liknande arbeten och vi ser fram emot ett gott samarbete! Arbetet kommer preliminärt att starta i början av november.

Mjäldrunga Fiber vill samtidigt passa på att tacka övriga anbudslämnare för nedlagd tid och arbete.

2012-10-21
Samtidigt som Herrljunga Elektriska plöjer sig genom Mjäldrunga pågår febrila aktiviteter för att förbereda vår egna plöjning av resten av nätet. Nedan prepareras ett ekipage för att kunna hantera de rullar med slang som vi själva ansvarar för.2012-10-21-184253.jpg

2012-10-21-190549.jpg

2012-10-20
Herrljunga Elektriska har nu plöjt halvvägs genom Mjäldrunga och är framme vid skolan. Där kommer navet i vårt nät att vara i from av ett kopplingsskåp.
Visa större karta


Detta är skåpet där allt sammankopplas.

 

2012-10-20-155032.jpg
Det är dessa två som ser till att slangarna kommer ner i backen.

 

2012-10-12
Nu har Herrljugna Elektriska plöjt sig från Mossbacken över Markö fram till Mjäldrunga. Idag startade samförläggningen av vårt egna spridningsnät med början i Torp. Plöjningen kommer nu att fortsätta genom byn, förbi skolan vilken kommer att bli knutpunkten för vårt nät, vidare till Tubbarp där HE viker av mot Eriksberg.

2012-10-11-184145.jpg
Mjäldrunga Fibers första slangtrummor.

2012-09-20
Fiberföreningen söker nu entreprenör som bl.a. skall plöja ner fiberslang i samband med byggnationen av vårt nät. För förfrågningsunderlag kontakta Christina Sjökvist.

2012-09-06
Nu har Herrljunga Elektriska påbörjat plöjningen av fiber till Mjäldrunga.
Läs mer i Borås Tidning

2012-08-22
Stormöte i Mjäldrunga skola den 29 augusti kl 19:00.
Information om hur arbetet med vårt nät fortskrider och hur det går för Herrljunga Elektriska. Vi kommer även att gå igenom det anslutningsavtal som måste upprättas för att få sin fastighet ansluten till fibernätet. Avtalet måste vara inlämnat senast 2012-09-30 för att säkerställa att fastigheten kommer att anslutas i samband med att nätet byggs. Avtalet finns att ladda ner här

2012-08-21
På stormötet den 8 augusti informerades om det arbete som pågår i kommunen med att dra fram fiber till de delar i öster med rejält eftersatt bredbandskapacitet. I första etappen kommer Herrljunga Elektriska att plöja ner fiber genom Mjäldrunga och vidare till Eriksberg. Det skall utföras i år. Detta arbete kommer att underlätta byggnationen av vårt nät, varför en enhällig stämma beslutade att köra igång projektet skarpt för att inte tappa de fördelar som detta innebär. Arbetet med att finna en entreprenör som kan plöja vår del av nätet har nu påbörjats. För mer info och underlag för anbudsgivning kontakta
[javascript protected email address]

2012-08-01
Stormöte i Mjäldrunga skola den 8 augusti kl 19:00.

2012-07-15
Borås Tidning uppmärksammar Herrljunga kommuns satsning på fiberutbyggnad i kommunen. Ett arbete som är mycket välkommet för stora delar av östra delen av kommunen.

2012-06-14
I september börjar vi gräva ner fiber i Mjäldrunga! Då kommer nämligen Herrljunga Elektriska att påbörja plöjningen av fiberkabel till oss så att vi kan koppla vårt nät till omvärlden. Plöjningen i vårt område kommer att starta i Torp och gå genom byn till Tubbarp där fibern viker av för att fortsätta till Eriksberg. På denna sträcka kommer vi att samförlägga vårt spridningsnät med stamfibern.  

2012-06-04
Den 28 maj beslutade kommunstyrelsen i Herrljunga Kommun att tilldela Herrljunga Elektriska uppdraget att bygga ut fibernät för bredband i vissa delar av kommunen. Projektet kommer att utföras etappvis där Mjäldrunga ligger i första etappen. Uppdraget består i att dra fram anslutningspunkter där bl.a. fiberföreningar skall kunna ansluta sig. Våra två käpphästar, nämligen finansieringen och vart vi skall ansluta vårt nät är således båda lösta och vi är ett stort steg närmare start av byggnationen av vårt egna nät!

2012-04-19
Vi fick idag besked från Skatteverket att de godkänner vår ansökan om momsregistrering. Det innebär att föreningen är skyldig att betala, och har rätt att få tillbaka moms som hanteras i verksamheten, vilket är till fördel för oss. 

2012-03-13
Arbetet med att bygga ett fibernät i Mjäldrunga för att ge alla tillgång till ett bredband som håller i många år framöver fortgår. Vad är då vitsen med detta?
Vi är många som tror att tillgång till ett snabbt och stabilt bredband är, och kommer att vara viktigt för att vi skall kunna bo och arbeta i Mjäldrunga. Behovet av en snabb uppkoppling har mångdubblats de senaste 10-15 åren. Tendensen är att behovet kommer att öka på samma sätt när utbudet av samhällstjänster och service som kommer via bredbandet fortsätter att utvecklas.

Varför gör vi då detta själva, med våra egna pengar?
För att ingen annan kommer att göra detta åt oss! Kundunderlaget är för litet för att ”marknaden” skall se någon ekonomi i att förse varje fastighet i Mjäldrunga med en fiberuppkoppling. För oss är det en investering i framtiden som vi kommer att få stor nytta av, dessutom stiger värdet på våra fastigheter och intresset för att bo och leva i Mjäldrunga ökar.

Men mobilt bredband då?
Både fibernät och mobilt bredband behövs för att landsbygden skall utvecklas. Vi har samma IT-behov här som i städerna, men där byggs fibernäten ut så det knakar – trots att mobilteckningen är god! Det ger en fingervisning om hur marknaden ser på saken. Kapaciteten på det mobila bredbandet är begränsad och avtar snabbt med avståndet från masten. Det innebär att ett 4G-system som teoretiskt ligger på en nedladdningshastighet på 80Mbit har tappat 90% av hastigheten efter 5 km. Det betyder att det kommer att behöva byggas en hel del master ytterligare för att alla skall få full kapacitet. Master som inte kommer att byggas om inte kundunderlaget finns, och som dessutom kräver en fiberanslutning för att kunna leverera.

Vad kommer det att kosta, och vad får vi för pengarna?
Den bästa bedömningen vi kan göra idag pekar på att detta kommer att kosta varje fastighetsägare ca 15000kr. För att hålla nere kostnaden kommer medlemmarna att utföra ideellt arbete för att underlätta vid plöjning av fiberkabeln. Föreningen kommer sedan att teckna en kollektivanslutning med Telia där alla får tillgång till bredband 100Mbit, kanalpaket ”Lagom” med 17 kanaler samt fast telefoni. Detta kommer att kosta sammanlagt ca 350kr/månad. Samtalsavgift och ev. fler kanaler kommer till. Mycket arbete återstår men vår målsättning är att plöja till hösten och få igång nätet till Jul.

 

2012-02-22
Idag kom det efterlängtade beskedet att Mjäldrunga Fiber EF har beviljats kanalisationsstöd för vårt fibernät!

stod.jpg

 

2012-02-21
Skarp karta över nätets förläggning finns nu att ladda ner här. Detta är alltså den dragning som föreningen gemensamt anser vara den mest gynnsamma, samtidigt som Länsstyrelsens synpunkter har inarbetats för att göra minimal åverkan på känslig natur. För att kunna se dragningen i detalj behöver kartan laddas hem. Det görs genom att klicka på "Arkiv" uppe i vänster hörne och sedan välja "Hämta". Kartan kan sedan öppnas med Adobe Reader.

 

2012-02-06
Mjäldrunga Fiberföreing kommer att hålla ordinarie årsmöte Tisdagen den 21 februari kl 19:00 i Mjäldrunga Skola. Sedvanliga årsmötesfrågor kommer att behandlas. Därutöver kommer även ett förslag om ändringar av föreningens stadgar att framläggas med anledning av förnyade riktlinjer för hantering av moms i fiberföreningar.

 

2012-01-19
Fiberföreningen har idag fått ett preliminärt förhandsbesked från Västra Götalandsregionen som handlägger vår bidragsansökan. VGR säger att:
"ni redan nu kan räkna med att ni får det stöd ni har sökt".
Detta är en förutsättning för att fibernätet skall bli av, mycket jobb återstår, men vi är ett stort steg på väg!

 

2011-11-10
I tisdags kväll hade fiberföreningen möte i Mjäldrunga Skola för att bestämma vart vi vill förlägga vår fiberkabel för att dragningen skall bli så optimal som möjligt. Många goda idéer och mycket gott samarbete ledde fram till en sträckning som vi förhoppningsvis kan hålla fast vid. Resultatet blev en karta som i första hand kommer att användas till två saker. 

1. Vid verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön krävs att man håller ett samråd med Länsstyrelsen. Detta för att säkerställa att projektet inte ger oönskade effekter på ex.vis fornlämningar eller biotopskyddsområden. Dessa kan beskådas här. Detta är vad vi har att kryssa mellan:

screenshot007.jpg

 

2. Kartan visar över vilka marker ledningen kommer att dras. Samtliga berörda markägare måste ge sitt tillstånd för att fiberföreningen skall få dra och förvalta fiberkabeln. Detta görs genom att underteckna ett markupplåtelseavtal. Avtalet kan läsas här.

Kartan som kvällen ledde fram finns här. För att kunna se dragningen i detalj behöver kartan laddas hem. Det görs genom att klicka på "Download original" i övre högra hörnet i det fönster som öppnas. Kartan kan sedan öppnas med Adobe Reader.

 

2011-11-09
För att underlätta finansieringen av anslutningsavgiften för föreningens medlemmar har Sparbanken i Alingsås tagit fram ett erbjudande för oss. Med en anslutningsavgift på 20.000kr per fastighet skulle månadskostnaden under rådande omständigheter vara 256kr. Om man idag har bredband, tv och telefon hemma så kommer man sannolikt att minska sin månadskostnad med ungefär samma belopp genom att välja dessa tjänster via fibernätet istället. Resultatet blir alltså att alla fördelar fiberanslutningen ger i praktiken inte medför någon extra kostnad!

Sparbanken Alingsås

Se hela erbjudandet genom att klicka här.

 

2011-10-12
Tisdagen den 8 november kl 19:00 har vi nästa möte i Mjäldrunga Skola för det fortsatta arbetet med vår fiber. Mötet är tillägnat den fysiska dragningen av nätet i byn, alltså exakt vart plöjning av tomslang är lämpligast. Alla är välkomna men i synnerhet markägare och bybor med god kännedom om lokala förhållanden kan ha mycket att tillföra.

 

2011-10-10
EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om stöd till utbyggnad av bredband i Västra Götaland. Totalt 300 miljoner kronor under fem år. Näringsdepartementet

 

2011-09-02
Regeringen avsätter 500 miljoner för bredbandsutbyggnad på landsbygden i höstbudgeten. Läs mer här: Näringsdepartementet

 

 

2011-08-26
Nu var det ett tag sedan det dök upp någon information här. Arbetet i övrigt har däremot inte stått still!
Efter årsmötet i våras gjordes en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att söka projektstöd för bredbandsutbyggnad, det bidrag som efterträdde kanalisationsstödet som vi sökte i december 2010. Dessvärre hade även projektstödets pengar tagit slut varför vår förening inte kunde beviljas något stöd. Länsstyrelsen har hemställt hos regeringen om mer pengar, närmare bestämt 100 miljoner kr per år under de kommande fem åren eftersom intresset från fiberföreningar runt om är enormt.

Vår största stötesten, efter finansieringen, är att få fram en avlämningspunkt där vi kan koppla på vårt fibernät. Idag finns närmaste fiberpunkter i Hällestad och Skölvene. Här kan kommunen hjälpa oss eftersom det i regionen finns ett stöd till kommuner just för att dra ut fiberpunkter på landsbygden. Kostnaden delas då lika mellan kommunen och regionen. Mjäldrunga tillsammans med ett par orter till i kommunen är berättigade till detta stöd eftersom nuvarande bredbandstillgång är starkt begränsad. För att hjälpa kommunen på traven bjöd vi in kommunalråd Kurt Hårsmar och kommunchef Ann-Sofie Rundberg till ett möte i Mjäldrunga den 31 maj. Där informerade vi om vilka möjligheter kommunen hade att hjälpa oss. Kurt och Ann-Sofie tog med sig informationen tillbaka och vi bestämde att vi skulle träffas den 24 augusti igen för fortsatta diskussioner. Den 22 augusti kunde vi läsa följande i Alingsås Tidning:

AT 2011-08-22

På mötet i onsdags var även Skölvene, Broddarp och Od representerat. För att sprida ljus över de tekniska aspekterna medverkade även Gunnar Ingvarsson från Herrljunga Elektriska som äger och driftar fibernät i kommunen. För att ge kommunen underlag inför kommande budgetförhandlingar och få igång fiberarbetet även i södra och västra delarna av kommunen bokades ett nytt möte till mitten av september. Inför detta möte kommer kommunen att bjuda in representanter från samtliga byar från Jällby och Södra Björke i väster till Eriksberg i öster.

Ett första utkast på fibernätets utbredning i Mjäldrunga kan nu beskådas under fliken "Dokument" ovan.

Vad kan vi använda fibernätet till? Kanske fylla det med Telias erbjudande till fiberföreningar? För 299kr/månad kan man få 17 TV-kanaler, Bredbandstelefoni och 100/10 Mbit bredband. Läs mer om det här: Telias tjänster.

 

 

2011-03-12
Se vad Jonas Birgersson, VD och grundare av Framfab och Labs2, har att säga om fibernät och dess framtid.

L%C3%B6rdagsg%C3%A4sten%20Jonas%20Birgersson

 

 

2011-02-24
Den 14 mars kl 19:00 håller Mjäldrunga fiber årsmöte i Mjäldrunga Skola.
Har ni inte ansökt om medlemskap än så finns all information under rubriken "Bli medlem" ovan. Föredragningslistan finns i våra stadgar här.

 

2011-02-21
Läs vad Erik Evestam, en av eldsjälarna i Säffle säger om nästa generations mobilt bredband, 4G .

 

2011-02-17
Mer pengar till bredband på landsbygden!
Landsbygdsdepartementet .

 

2011-02-01
Idag kom länstyrelsen med nya riktlinjer för stöd till fiberföreningar. Kort och sammanfattningsvis innebär det att fiberföreningar kan få stöd för 33% av investeringen, där länstyrelsen står för 25% och Post & Telestyrelsen för resterande del. Länsstyrelsen i Västra Götaland har avsatt 10 miljoner vilket kanske räcker till 20-30 föreningar. Intresset i regionen är enormt, därför är det mycket viktigt att vi kommer in med en ansökan så fort som möjligt. Däför är det av yttersta vikt att lämna in medlemsansökan så fort som möjligt! Påminn även grannen. 

 

2011-01-16
Idag har medlemsansökningar gått ut till samtliga invånare i Mjäldrunga med en brevlåda, tillsammans med en info-lapp.
Övriga fritidsboende kommer att få samma information tillsänd sig. Ansökan och bilagan återfinns under fliken "Dokument" ovan, där även föreningens stadgar ligger. Sista inlämningsdag för medlemsansökan är 28 februari. När underlaget är sammanställt kommer projekteringen för nätets uppbyggnad att sätta fart. Det är därför ytterst viktigt att alla ansökningar kommer in i tid!

Frågan har ställts om vad som händer om man inte går med nu, men skulle vilja gå med i framtiden. Vår plan är att förbereda och bygga nätet så att det blir möjligt att ansluta tillkommande fastigheter i efterhand. Men vi kan inte garantera att alla hushåll kommer att kunna efteranslutas. För att hålla ner kostnaderna måste vi prioritera de som går med nu, men i den mån det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska vi försöka förbereda för att ytterligare anslutningar ska vara möjliga i framtiden.

En efteranslutning riskerar dock att bli ganska mycket dyrare. Föreningen Mjäldrunga Fibers nät byggs solidariskt där alla medlemmar ansluts till samma kostnad. Som efteransluten får du alltså gå med och köpa din andel i föreningen för samma anslutningskostnad som vi andra betalat. Men till skillnad från dem som var med från början köper du då en andel i ett befintligt nät.

Det innebär att du som efteransluten även får betala för den grävning som måste göras ytterligare från nätets närmaste anslutningspunkt till din fastighet och de ytterligare kostnader det innebär. Efteranslutna har dessutom ingen möjlighet att få del av den kostnadsreduktion som bidragen kan innebära.

Om du väljer att avstå nu, men skulle vilja gå med senare, kan du räkna med att din anslutning blir en hel del dyrare än om du går med nu. Ligger din fastighet långt från närmaste anslutningspunkt kan det dessutom tillkomma ganska omfattande merkostnader. Så vänta inte utan gå med redan nu!