Mjäldrunga Fiber EF

Det pågår just nu ett intensivt arbetet runt om på landsbygden med att bygga ut fibernät. Ett sådant nät ger alla anslutna möjlighet till snabbare, säkrare och billigare kommunikation för telefon, Internet och TV. 

Det är möjligheten att få statsbidrag för byggande av fibernätet som gjort att det går att utföra till en överkomlig kostnad. För att det ska bli möjligt behövs även ett lokalt engagemang. Därför bildade vi den 29 november 2010 Mjäldrunga Fiber Ekonomisk förening som ska driva projektet i vårt område. Flera föreningar i vår närhet har bildats eller håller på att bildas. Vår förhoppning är att vi genom samarbete med dessa, Herrljunga Kommun samt Herrljunga Elektriska skall kunna bygga vårt egna nät.

Vi har nu nått vår målsättning vilken var att ha ett fullt fungerande fibernät till sommaren 2013.

Läs senaste informationen under "Aktuellt" ovan.